Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Projektach Współnansowanych ze Środków Unijnych - konferencja Kock